Penitent adult / Vesta

Visten l'hàbit de la Germandat en les processons i altres actes litúrgics, compost de: túnica de vellut morat amb rivets en la bocamàniga morats i or i botons morats, cenyida la cintura per un cíngol d'or i seda morada, capirot o montera d'igual material que la túnica i en la qual, emmarcat per una corona d'espines, portara el Diví Rostre del Titular en la seua part davantera; capa de ras blanc amb l'anagrama de la Germandat (Corona d'espines amb el nom de Jesús en el seu interior, amb una llança i canya amb esponja creuades) brodat sobre el costat esquerre; sandàlies negres i calcetins blancs; guants blancs i bordó metàl·lic rematat pel mateix anagrama de la capa. Pendent del coll i sobre el pit portarà el cordó amb la medalla distintiu de la Germandat del nostre Pare Jesús Natzaré.

Es vestirà hàbit complet amb capa i caputxa en totes les processons que, amb motiu de la Setmana Santa, celebre o participe la Germandat fins a la vesprada del Dijous Sant inclusivament. No es tornarà a usar capa blanca fins al “toc de glòria” de la Missa de Resurrecció en què, com a símbol d'alegria de la Pasqua, penjarà dels muscles dels germans i en la resta de processons fins a la fi de la Setmana Santa.

Els dies de Dijous Sant a la nit, Divendres Sant i Dissabte Sant fins al “toc de glòria” l'hàbit es lluirà sense capa.

El Diumenge de Rams, en la celebració litúrgica corresponent i, si es processionara, en el matí del Diumenge de Pasqua, es farà sense capirot

 

 

 


Personatges bíblics

 

Tres Maries

 • Verge Maria
 • María de Cleofás
 • Maria Magdalena

 

 

 

 

 

 

Verónica

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots dos grups processionen sempre que la Germandat ho faça, excepte en la matinada del Divendres Sant en la processó del Silenci on no ixen aquests personatges.

En la processó del Sudari (vesprada del dissabte sant), els personatges són:

 • María Magdalena (obrint la processó, sent representada pel personatge de la Verónica)
 • Tres Maries
  • Virgen María
  • Maria de Cleofás
  • María Salomé

 

L'edat mínima per a representar els personatges és de dotze anys a dia 1 de Maig de l'inici de l'exercici

 

 


Poble Hebreu

La justificació d'admetre aquest grup de persones es troba en l'evangeli de Lucas quan narra el Camí al Gòlgota, en Lucas 23, 27 “Li seguia una gran munió del poble i de dones”, per la qual cosa afegim aquest personatge a la nostra germandat
El nombre total no serà superior a huit, porten vestits sobris i concordes amb el personatge, el grup podrà estar format, tant per dones, homes o xiquets.
No processionant en la Processó del Silenci (matinada del Divendres Sant) i en la Processó del Sudari (nit del Dissabte Sant).

Camarera (Clavariesa)

Són les germanes penitents la missió de les quals és acompanyar al Pas de Nuestro Padre Jesús Nazareno en les processons del Dimarts Sant (dia de la presentació) i del Divendres Sant (Sant Soterrar).
La seua indumentària processional haurà de ser fosca, podent anar amb o sense mantilla.

Protectors (Col·laborador/a)

Són Germans Protectors els que acompanyen al pas titular de la nostra Germandat en les processons del Dimarts Sant (dia de la presentació)

La seua indumentària processional serà fosca i sempre amb corbata i jaqueta per als homes, podent anar les dones amb o sense *mantilla.