Història

La història de la Germandat ve dividida en dues parts: la primera abasta des de la seua fundació en 1945 fins a la seua última eixida processional en 1951 i la segona des de la seua refundació en 1988 fins hui. Entremig s'estén un període de 37 anys en què la Germandat com a tal no va existir encara que el trono-anda titular va estar sempre exposat a la veneració del poble en la Parròquia de Santa María de la Mar.

Malgrat aquest lapse, la Germandat processiona i funciona hui dia de forma molt similar a com ho feia antany, amb un uniforme idèntic, conservant-se el mateix estendard i amb uns estatuts molt semblants. Els canvis venen més marcats pel propi pas del temps que pel fet d'existir dues etapes diferents.

La família Illueca és, en una certa forma, el “alma mater” de la Germandat des de la seua fundació, ja que va ser qui va fundar la Germandat i qui va costejar les despeses del trono-anda. No obstant això, la història de la Germandat s'assentisca també sobre l'esquena de moltes altres persones que ens han transmés aquest llegat i que han fet possible que, en el segle XXI, es continue celebrant en la nostra Parròquia i en els Poblats Marítims aquesta festa tan nostra.

 Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Primera etapa

Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Primera etapa

Pas complet del Natzaré durant la primera etapa

 

PRIMERA ETAPA 

L'empresa Vda. D'Enrique Illueca, dedicada a la mecànica naval i a les consignacions de vaixells, que tenia els seus tallers en les Drassanes, llavors de la seua propietat, decideix formar, en 1945, una Germandat Penitencial amb els seus empleats, amics a més de la família. Es constitueix així la Germandat de Nuestro Padre Jesús Nazareno que ix al carer per primera volta en la vesprada del Diumenge de Rams, 14 d'abril de 1946. Es constitueix en el seno de la Parròquia de Santa María de la Mar i s'integra en la Junta Major de Setmana Santa. Es cobreix així una titularitat que no existia en la Parròquia.

 

Fou Donya Lucía Llovet d'Illueca qui es va preocupar directament de definir els hàbits, l'estandart, l'emblema i qui va encarregar la talla del conjunt processional de la Segona Caiguda que va ser beneït pel retor Ricardo Climent en la Santa Missa prèvia a la primera processó.

 

Després de sis anys de funcionament, una sèrie de lamentables successos ocorreguts entre les germandats i confraries del Grau i les de la resta de la Setmana Santa Marinera, va fer que, en 1951, aquesta germandat deixara de processionar malgrat uns certs intents, un parell d'anys després, per retornar les aigües al seu llit.

 

 

SEGONA ETAPA 

A principis dels anys 80 diversos feligresos de la Parròquia intenten tornar a traure la Germandat al carrer però fracassen en els seus intents. Caldrà esperar a l'any 1988 perquè, de nou, es pose en marxa la Germandat . El 10 de maig d'aqueix any es reuneix l'assemblea constituent de la Germandat per a la nova etapa. En els primers mesos els destins són regits per una Junta Gestora fins que es celebra la primera votació de President i de Junta Rectora.

El 3 d'octubre de 1988 és acceptat per unanimitat el seu ingrés en la Junta Major de la Setmana Santa Marinera. El 24 de maig de 1991 són aprovats per l'Arquebisbe els nous Estatuts de la Germandat, molt similars als que van estar vigents en la primera etapa. El 28 de juny de 1994 l'Assemblea General aprova un Reglament de Règim Interior que aclareix i àmplia alguns dels aspectes definits en els Estatuts. En 1998 i en 2001 pateix xicotetes modificacions, adaptant-se a la realitat de la Germandat i a la voluntat de l'Assemblea. En 2013 es realitza una actualització que és la que consta actualment.

En aquesta segona etapa s'instaura el Grup de Suport i processionen quatre personatges bíblics, la Verónica i el grup de les tres Marías. En el primer exercici es crea un cor en la Germandat que anima les misses que se celebren en la Parròquia els primers dimarts de mes, abans de cada Assemblea General.

El Dimarts Sant 21 de març de 1989 fa, de nou, la seua presentació oficial als carrers del Grau de València, quedant, en aquesta etapa, el Dimarts Sant com el dia gran de la Germandat en el qual s'imposen les medalles als nous membres.

En 1991, se crea el Grupo de Camareras, que acompañan a la Hermandad por primera vez el Martes Santo de 1992, ese mismo año, se incorpora a la procesión un acto emotivo, el encuentro de la madre y el hijo. Entre 1992 y 1994 participaron en este encuentro la Cofradía de granaderos de San Rafael. Fue a partir de 1995 cuando el encuentro se realiza con la Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada. Estos primeros años el encuentro se realizaba en la C/Francisco Cubells. Pero desde 1996 se traslado, el encuentro pasa a realizarse en el lugar más emblemático del Grao las Reales Atarazanas, de la imagen del Nazareno llevando la cruz y con la ayuda del Cirineo.

 

El Jueves Sant és el segon dia gran de la Germandat, traient en la Processó del Silenci (matinada del Divendres Sant 0:00h) una segona imatge a coll. En 1999 apareix per primera vegada el grup de Portants la finalitat dels quals és portar el paso a costal,aniran vestits amb dessuadora blava amb anagrama de la Germandat, camisa blanca, pantalons i calçat negre i guants blancs.

 

La imatge que es treia en aquesta processó va començar sent Jesús de Medinaceli, fins que en 1992 es va fundar la Confraria de Jesús de Medinaceli. Des de 1992 fins a 2008 es va traure amb la imatge de la Flagel·lació del Senyor. En 2009 es va traure la imatge de l'Oració en l'Hort de les Oliveres a causa de la refundació de la Real Germandat de la Flagel·lació del Senyor. En 2014 després de diversos anys de dur treball i tràmits, la Germandat va aconseguir traure a muscle la imatge del Natzaré original amb la creu.

Nazareno original con la cruz. Año 2014

El 25 de febrer de 2005 es realitza la benedicció del facsímil del Natzaré en la seua segona caiguda amb el cirineu i el romà. Aqueix mateix any la Germandat va nomenar Portants d'Honor al personal del SAMU València, el qual fa costat als portants durant la processó del silenci.

 

El Dissabte de Gloria la Germandat realitza la Processó de la Creu i el Sudari. En ella un membre de la Germandat porta sobre el seu pit una creu amb el sudari, per a aquesta processó es fa una variació dels personatges bíblics passant la Verónica a representar el paper de María Magdalena, sent aquesta la primera en la processó portant a les seues mans un ciri, símbol de la llum davant la foscor de la mort i com a esperança de Resurrecció. El grup de les tres Marías format per la Mare de Déu, María de Cleofás i María Salomé va just davant de la creu.

 

Una altra fita important va ser el lloguer i arranjament d'un local en l'estiu de 1992 que es va convertir en seu social de la Germandat, sent inaugurat i beneït el 27 de febrer de 1993.

 

El 15 de novembre de 1995 Sa Majestat el Rei Don Joan Carles I és nomenat Germà Major Honorari de la Germandat.

 

El Dimarts Sant de 1996 es beneeix el nou estendard de la Germandat, passant a ser aquest el que processione de normal, només traient l'antic en ocasions destacades.

 

En paral·lel, entre 1996 i 2001 existeix el Consell Assessor, la missió del qual és servir de suport al President i a l'Assemblea.

 

Al finalizar las fiestas de la Semana Santa 2006 se crea el Coro de la Hermandad, cuyo repertorio estaba formado por autores y grupos musicales actuales en su mayoría. Las canciones se interpretan a dos voces, acompañadas de guitarra. En 2008 el Coro canta el Martes Santo en la presentación de la Hermandad. Se disolvió en 2009.

En el 2013, es modifica el Reglament de règim intern, la principal modificació és que s'amplien els personatges de la Germandat, creant un poble hebreu compost per huit membres, que poden ser homes, dones o xiquets, i una guàrdia romana formada per un màxim de 4 soldats.

 

El 10 de Mayo de 2013 se hace una Misa de Acción de Gracias por el 25 aniversario de la refundación en la cual se agradece a todos los Presidentes y Hermanos Mayores su paso por la Hermandad y el trabajo realizado. También se realiza la I Semana Cultural donde se hacen charlas y una exposición fotográfica en el Museo Salvador Caurin. La celebración de la refundación se realiza en la Semana Santa del ejercicio 2013-2014.

 

El 13 de Gener de 2015, després de més d'un any de tràmits la Germandat aconsegueix que se li concedisca el títol de Real, Quedant denominada des d'aquest moment com a Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

El 9 de marzo de 2018 son aprobados los nuevos Estatutos de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El 27 de junio de este mismo año, queda inscrita en el Ministerio de Justicia como Entidad Religiosa. El 21 de septiembre de 2018 se realiza la última modificación del reglamento interno de la Hermandad.

CRONOLOGIA DE LA ACTUAL Y SEGUNDA ETAPA 

 • 10 de Maig de 1988 es reuneix l'assemblea constituent de la Germandat.
 • 3 d'octubre de 1988 la Germandat és acceptada per Junta Major.
 • En 1989 es crea un cor en la Germandat.
 • 21 de març de 1989, Dimarts Sant, presentació oficial pels carrers del Grau.
 • 24 de maig de 1991 són aprovats per l'Arquebisbat els nous Estatuts de la Germandat.
 • 1991 es crea el Grup de Cambreres (comença a eixir en 1992).
 • 1992 primera trobada de la mare amb el fill. (Confraria de granaders de Sant Rafael).
 • 27 de febrer de 1993 inauguració i benedicció de la seu social de la Germandat.
 • El 28 de juny de 1994 l'Assemblea General aprova un Reglament de Règim Interior.
 • 1995 primera trobada de la mare amb el fill amb la Confraria de granaders de la Santíssima Mare de Déu dels Dolors Coronada.
 • El 15 de novembre de 1995 Sa Majestat el Rei Don Joan Carles I és nomenat Germà Major Honorari de la Germandat.
 • El Dimarts Sant de 1996 es beneeix el nou Estendard de la Germandat
 • Dimarts Sant de 1996 és la primera trobada en les Drassanes del Grau.
 • En 1999 apareix el grup de Portant.
 • El 25 de febrer de 2005 es realitza la benedicció del facsímil del trono anda del Natzaré en la seua segona caiguda amb el romà i el cirineu.
 • En 2005 es nomena Portants d'Honor al personal del SAMU València.
 • Al finalizar la Semana Santa del 2006, se crea el Coro de la Germandat.
 • En el año 2008 el Coro de la Hermandad canta en la misa de Martes Santo
 • Durante el 2009 se disuelve el Coro de la Hermandad.
 • En 2013 es modifica el Reglament de Règim Intern (ampliació de personatges de poble hebreu i guarda romana)
 • 10 de maig de 2013 Missa d'Acció de Gràcies pel 25 Aniversari dins de la I Setmana Cultural de la Germandat.
 • El 13 de gener de 2015 la Germandat obté el títol de Real, quedant com a Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
 • El 27 de juny de 2018 la Germandat queda inscrita com a Entitat Religiosa.
 • El 21 de setembre de 2018 es modifiquen els estatuts per última vegada.
 •  Dijous Sant:
  • 1989-1991 Imatge de Jesús de Medinaceli
  • 1992-2008 Imatge de la Flagel·lació del Senyor
  • 2009-2014 Imatge Oració en l'Hort de les Oliveres
  • 2014-Actualitat Imatge del Natzaré original amb la creu