IMATGE TÍTULAR

Als imaginers Luís Carlos Román López (1903-1996) i Vicente Salvador Ferrandis, se'ls deu la realització d'aquest monumental pas que representa la V Estació del Via-Crucis, amb el cirineu i soldat, realitzat entre 1945 i 1946. El 26 de març de 1945 va ser la data de l'aprovació en ferm de l'obra a dur a terme en fusta de pi, l'import de la qual es va ajustar a 30.000 de les antigues pessetes.

Factura de construcció de la imatge amb els imatgers Roman i Salvador

Una maqueta d'argila recollia fidelment el treball a realitzar, i hi ha referències que per a la seua execució els seus autors van estudiar minuciosament «L'Esbalaïment de Sicília», llenç que Rafael (1483-1520) pintà una dècada abans de la seua defunció. El trono-anda de la Germandat es va beneir el 14 d'abril de 1946, Diumenge de Rams. Padrí va ser llavors comandant de Marina Sr. Calixto Paredes i Chacón (1881-1960). Al final de la celebració es va formar una processó pels carrers del Grau, sent necessari al
menys setze portadors per a portar l'impressionant grup-processional.

Si el 14 de abril de 1946 el paso de la hermandad efectuó su primera salida procesional por las calles del Grao, un mes antes, el 14 de marzo, en el inicio de la Semana Fallera, fue llevado -desconocemos si desde el Grao o desde el estudio-taller de los imagineros en la calle del Salvador nº29-, a los bajos del Ayuntamiento de Valencia. Allí quedó expuesto entre u

n centenar largo  de imágenes religiosas en la I Muestra de Arte en Madera que organizó el Sindicado de la Madera y Corcho. Luís Carlos Román López, uno de sus autores, era miembro de la Comisión de Instalaciones y Propaganda.

Amb el títol «Paso Jesús i el Cirineo», el tron-camina de la Germandat va acaparar la mirada de la gran afluència de públic que va visitar l'exposició -es va calcular que van ser més de 40.000 persones-. En ella es va poder veure també obres d'imatgers vinculats, abans i després de la contesa civil, amb la nostra Setmana Santa: José Arnal; Enrique Galarza, Vicente Benedicto Baró, Antonio Sanjuán, Mariano Benlliure i Carmelo Vicent, etc.

La plataforma que fa de base rocosa mesura 165 cm de front per 250 cm de longitud i està muntada sobre el seu tron-anda de 235 x 340 cm de dimensions; la manera de transport és la tracció mecànica.


INFORMACIÓ ADICIONAL

EIXIDES PROCESSIONALS:
  • Dimarts Sant
  • Dijous Sant 24:00 (només Natzaré a costal)
  • Divendres Sant en Via crucis
  • Divendres Sant en acte col·lectiu del Sant Soterrar
ON VISITAR:
  • ✞ Parròquia de Santa María de la Mar
  • Museu Setmana Santa Marinera-Salvador Caurín (facsímil amb tron)